Κατηγορία Οικογένεια – παιδί – έφηβος

Με ποιον τρόπο βοηθούν τα παιδιά οι παιδικοί ήρωες;

Η μυθοπλασία υπήρξε ένα χαρακτηριστικό όλων των λαών από πολύ παλιά. Ιστορίες και παραμύθια διαδίδονται από γενιά σε γενιά ενώ εκατοντάδες νέες ιστορίες δημιουργούνται συνεχώς. Μεγάλο μέρος από τη μυθοπλασία ενός λαού απευθύνεται στα παιδιά είτε με τη μορφή διδακτικών ιστοριών είτε με τη μορφή παιδικών ηρώων οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν ορισμένες δυσκολίες οι οποίοι εμφανίζονται στο δρόμο τους. Πολλές ιστορίες φτάνουν και στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση ενώ δεκάδες ψηφιακά παιχνίδια δημιουργούνται ετησίως με αντίστοιχο περιεχόμενο. Τα παιδιά φαίνεται να αγαπάνε ιδιαίτερα και να έχουν αδυναμία τόσο σε τέτοια παιχνίδια όσο και στις…

Περισσότερα

Η σημασία της υποστήριξης των γονέων και των φίλων στις ερωτικές σχέσεις των νέων ενηλίκων

Η διαμόρφωση και ανάπτυξη θετικών συναισθηματικών σχέσεων με τους γονείς και τους φίλους είναι θεμελιώδης για την ψυχολογική και σωματική υγεία των ατόμων καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Οι έρευνες δείχνουν ότι η υποστήριξη από γονείς και φίλους συνδέεται με μεγαλύτερη κοινωνική προσαρμογή και ευημερία και ότι η ποιότητα των ερωτικών σχέσεων επηρεάζεται σημαντικά από αυτές. Η υποστήριξη από το στενό κοινωνικό περιβάλλον προς την εκάστοτε ερωτική σχέση έχει συσχετιστεί με μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη σχέση αυτή. Όσο οι νέοι πλησιάζουν προς την ενηλικίωση, οι σχέσεις με την οικογένεια και τους φίλους γίνονται ολοένα…

Περισσότερα

Η χρήση κάνναβης στην εφηβεία αυξάνει τον κίνδυνο κατάθλιψης

H κάνναβη είναι το ευρύτερα χρησιμοποιούμενο ναρκωτικό παγκοσμίως, με το 4%, σχεδόν, του παγκόσμιου πληθυσμού να έχει χρησιμοποιήσει κάνναβη μεμονωμένα ή συστηματικά κατά το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περισσότερα από 17 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 έως 34 ετών (περίπου 15% της ηλικιακής ομάδας), έκαναν χρήση κάνναβης το 2018. Ωστόσο, μέχρι πρόσφατα η δημόσια υγεία δεν έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην επίδραση της χρήσης της κάνναβης στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες όπως οι έφηβοι, στους οποίους ο κίνδυνος εμφάνισης καταθλιπτικών συμπτωμάτων και διαταραχών της διάθεσης από την χρήση είναι υψηλός. Σύμφωνα με τα…

Περισσότερα

Η χρήση κάνναβης και η συσχέτιση με την εμφάνιση ψύχωσης

Πολλές χώρες έχουν νομιμοποιήσει τη χρήση κάνναβης, προκαλώντας ανησυχίες που επικεντρώνονται στο κατά πόσο το γεγονός αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της χρήσης της από το κοινό και συνεπακόλουθα την αύξηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας που σχετίζονται με αυτή. Οι επιδημιολογικές μελέτες καθώς και τα βιολογικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας και συσχέτισης μεταξύ της χρήσης κάνναβης και της ψυχωτικής διαταραχής. Πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύεται στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Psychiatry ανέδειξε ότι υπάρχουν υψηλότερες πιθανότητες εμφάνισης ψυχωτικής διαταραχής σε εκείνους που κάνουν βαριά χρήση κάνναβης. Τα κυριότερα συμπεράσματα δείχνουν ότι οι…

Περισσότερα

Μονογονεϊκή οικογένεια στην κοινωνία του σήμερα

Το πώς αντιμετωπίζει η κοινωνία τους άνδρες ή τις γυναίκες που διατηρούν μια μονογονεϊκή οικογένεια είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Η γονική μέριμνα, εξάλλου αποτελεί μια πρόκληση ακόμα και κάτω από τις καλύτερες των συνθηκών και με τους δύο γονείς. Με έναν, μόνο, γονέα όμως, οι προκλήσεις πολλαπλασιάζονται. Η φροντίδα των παιδιών από τον ένα γονέα γίνεται δυσκολότερη δεδομένου ότι οι ευθύνες βαραίνουν μόνο εκείνον καθώς αναλαμβάνει όλες τις αποφάσεις και πρέπει να καλύπτει όλες τις οικογενειακές ανάγκες. Οι ασφυκτικοί ρυθμοί της καθημερινότητας σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις της εργασίας, του νοικοκυριού και των παιδιών μπορεί…

Περισσότερα