Ετικέτα οικογένεια

Με ποιον τρόπο βοηθούν τα παιδιά οι παιδικοί ήρωες;

Η μυθοπλασία υπήρξε ένα χαρακτηριστικό όλων των λαών από πολύ παλιά. Ιστορίες και παραμύθια διαδίδονται από γενιά σε γενιά ενώ εκατοντάδες νέες ιστορίες δημιουργούνται συνεχώς. Μεγάλο μέρος από τη μυθοπλασία ενός λαού απευθύνεται στα παιδιά είτε με τη μορφή διδακτικών ιστοριών είτε με τη μορφή παιδικών ηρώων οι οποίοι καλούνται να ανταπεξέλθουν ορισμένες δυσκολίες οι οποίοι εμφανίζονται στο δρόμο τους. Πολλές ιστορίες φτάνουν και στον κινηματογράφο ή την τηλεόραση ενώ δεκάδες ψηφιακά παιχνίδια δημιουργούνται ετησίως με αντίστοιχο περιεχόμενο. Τα παιδιά φαίνεται να αγαπάνε ιδιαίτερα και να έχουν αδυναμία τόσο σε τέτοια παιχνίδια όσο και στις…

Περισσότερα