Οικογενειακή Θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Τι είναι η οικογενειακή θεραπεία;

Η οικογενειακή θεραπεία αποτελεί μια σημαντική μορφή ψυχοθεραπείας η οποία απευθύνεται σε όλα τα μέλη μιας οικογένειας με σκοπό τη βελτίωση της επικοινωνίας τους και την καλύτερη διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν. Είναι μια βραχύχρονη μορφή ψυχοθεραπείας η οποία εστιάζεται σε τουλάχιστον ένα συγκεκριμένο γεγονός που προβληματίζει την οικογένεια και σε αυτήν συμμετέχουν, είτε όλα τα μέλη της οικογένειας, είτε ορισμένα από αυτά.

Μέσα από την οικογενειακή θεραπεία, τα μέλη της οικογένειας αντιλαμβάνονται πώς οι συμπεριφορές, τα λόγια και οι κινήσεις τους μπορεί να επηρεάζουν το δυναμικό των σχέσεων με τα άλλα μέλη. Υιοθετώντας νέους τρόπους λειτουργίας επιτυγχάνουν να βελτιώνουν την επικοινωνία τους, μειώνοντας τη δυσφορία και τη σύνδεση με την οικογένεια σε δύσκολες περιόδους.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να βοηθήσει η οικογενειακή θεραπεία;

Μέσα από την οικογενειακή θεραπεία το άτομο μπορεί να βελτιώσει τη σχέση με το σύντροφό του, τα παιδιά του, αλλά και τους υπόλοιπους συγγενείς της οικογένειας, σε πληθώρα θεματικών και ζητημάτων όπως:

  • Προβλήματα επικοινωνίας
  • Ζητήματα οικονομικής φύσης
  • Διαχείριση ορίων μέσα στην οικογένεια
  • Διαχείριση της σχέσης γονιού-παιδιού
  • Χρήση ουσιών
  • Πένθος
  • Χρόνια ασθένεια ψυχικής ή βιολογικής υγείας
  • Διαχείριση της ομοφυλοφιλίας μέσα στην οικογένεια